Monthly Archives: March 2013

AJK AROBA 2012-2013

Hj Ibrahim Bin Alias Datuk Abd Kadir Bin Mohd Din Hj Khairuddin Bin Abdullah Rusdi Bin Ratnam, Halek Bin Mohamed Afidi Zulkifli Bin Mohamad Nor Azman Bin Long Mohamad Bin Yusof Mohamad Khalid Bin Ali Rosli Bin Suliman Wan Salahuddin … Continue reading

Posted in AJK | Leave a comment

Group photo: Mesyuarat Agung Tahunan AROBA 2013

Posted in BERITA, GALERI FOTO | Leave a comment

Sekitar Mesyuarat Agung AROBA 2013

Posted in JOM BORAK | Leave a comment

The AROBA Times March 2013

Sila klik di sini ┬áThe AROBA Times Tahun 2013┬ájika anda inginkan fail lengkap The AROBA Times March 2013, terbitan khas sempena Mesyuarat Agung AROBA 2013.  

Posted in BERITA, GALERI FOTO | Leave a comment